O konferencji

Szanowni Państwo,

Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w I konferencji „Śląska Jesień Pneumonologiczna”. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do lekarzy pneumonologów, internistów, lekarzy rodzinnych, alergologów oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych tematyką chorób układu oddechowego. Planujemy, że co roku w listopadzie będziemy organizować kolejne edycje „Śląskiej Jesieni Pneumonologicznej”. 

Przygotowaliśmy dla Państwa interesujące wykłady poruszające przede wszystkim praktyczne aspekty postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w chorobach układu oddechowego. Wykładowcami będą pracownicy Katedry i Kliniki Pneumonologii, Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego posiadający doświadczenie w pracy dydaktycznej. Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia, którymi zajmujemy się w codziennej pracy. Pragniemy dostarczyć Państwu informacji na różnych poziomach trudności, tak aby były interesujące zarówno dla lekarzy specjalizujących się w chorobach płuc, ale także dla lekarzy, którzy mają rzadziej kontakt z tą grupą chorych. W tym roku planujemy przedstawić Państwu najnowsze i praktyczne informacje na temat astmy oskrzelowej, POChP, chorób śródmiąższowych płuc, przewlekłej niewydolności oddechowej, zespołu bezdechu we śnie, zespołu hipowentylacji otyłych oraz niektóre aspekty diagnostyki i leczenia raka płuca oraz zatorowości płucnej.  

Na miejsce obrad wybraliśmy Aulę im. prof. Witolda Zahorskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Konferencja odbędzie się w dniu 26.11.2016 r. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma punkty edukacyjne. Udział w konferencji będzie bezpłatny.

Adam BarczykProgram konferencji

9.00-9.10 Otwarcie konferencji

 

09.10-09.35 Dr hab. n. med. Adam Barczyk „Trudności w rozpoznawaniu astmy oskrzelowej w praktyce Lekarza Rodzinnego, Specjalisty Pneumonologa/Alergologa pracującego w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych.”

09.35-10.00 Dr n. med. Małgorzata Farnik „Nowe opcje terapeutyczne w leczeniu ciężkiej astmy oskrzelowej.”

10.00-10.25 Dr n. med. Grzegorz Brożek „Wzrastająca częstość astmy i chorób alergicznych w Polsce – prawda czy mit?”

 

10.25-10.40 Przerwa kawowa 

 

10.40-11.05 Prof. Władysław Pierzchała "Miejsce podwójnej bronchodylatacji w leczeniu POChP w kontekście fenotypów choroby"

11.05-11.30 Dr n. med. Ewa Sozańska „Jak stwierdzić czy spirometria była poprawnie wykonana technicznie?”

11.30-11.55 Dr n. med. Szymon Skoczyński „Postęp w organizacji leczenia niewydolności oddychania u chorych z zaawansowanym POChP w Polsce za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.”

 

11.55-12.30 Lunch

 

 

12.30-12.55 Dr n. med. Maciej Tażbirek „Zespół hipowentylacji otyłych – kryteria rozpoznawania i algorytm postępowania.”

12.55-13.20 Dr hab. n. med. Adam Barczyk „LABA/LAMA - alternatywa czy standard w zapobieganiu zaostrzeniom POChP?”
 
13.20- 13.45 Dr n. med. Mariola Ograbek-Król „Badania przesiewowe w diagnostyce zespołu bezdechu we śnie – jak selekcjonować pacjentów do dalszej diagnostyki (polisomnografii)?
 
13.45-14.10 Dr n. med. Marzena Trzaska-Sobczak „Kiedy podejrzewać i jak diagnozować śródmiąższowe zapalenia płuc (ze szczególnym uwzględnieniem idiopatycznego włóknienia płuc – IPF)?”

 

14.10-14.25 Przerwa kawowa

 


14.25-14.50 Dr Patrycja Rzepka-Wrona „Nowa jednostka chorobowa – śródmiąższowe zapalenie płuc z cechami choroby autoimmunologicznej (IPAF) – kiedy rozpoznawać i jak postępować?”


14.50-15.15 Dr Magdalena Wyskida „Pacjent z pojedynczym guzkiem płuca lub policzalnymi zmianami drobnoguzkowymi - jaką przyjąć strategie w zależności od występowania czynników ryzyka, wielkości guzka/ów oraz ich wyglądu?”

 

15.15-15.40 Dr n. med. Katarzyna Wyskida „Jak skutecznie walczyć z bólem u chorego z nowotworem układu oddechowego z perspektywy Lekarza Rodzinnego lub Pulmonologa?”

 

15.40-16.05 Dr Karolina Zawada „Profilaktyka wtórna zatorowości płucnej w dobie nowych doustnych preparatów antykoagulacyjnych.”

 

16.05-16.10 Podsumowania

 

 Komitet Organizacyjny

HONOROWY PRZEWODNICZĄCY:

Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP), kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii w latach 1995-2014, Rektor SUM w latach 1990-96.

 

PRZEWODNICZĄCY:

Dr hab. n. med. Adam Barczyk
Kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii od 2014, sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP).

 

WICEPRZEWODNICZĄCY:

Dr n. med. Małgorzata Farnik
Adiunkt Katedry i Kliniki Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini PTChP i European Respiratory Society (ERS)

Dr n. med. Marzena Trzaska-Sobczak
Adiunkt Katedry i Kliniki Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini PTChP i ERS

Dr n. med. Maciej Tażbirek
Adiunkt Katedry i Kliniki Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, członek PTCHP i ERS

 

SEKRETARZ:

Dr n. med. Katarzyna Wyskida
Asystent w Zakładzie Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii, lekarz w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych, członkini PTChP i ERS

 

 

CZŁONKOWIE:

Dr n. med. Mariola Ograbek-Król
Wykładowca Katedry i Kliniki Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini PTChP i ERS

Dr n. med. Ewa Sozańska
Prezes Fundacji Rozwoju Pulmonologii, członkini PTChP i ERS

Dr n. med. Szymon Skoczyński
Adiunkt Katedry i Kliniki Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, członek PTCHP i ERS; delegat narodowy ERS w Polsce

Dr n. med. Grzegorz Brożek 
Adiunkt Katedry i Zakładu Epidemiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chorób płuc, członek PTCHP i ERS

lek. Karolina Zawada
Asystent Katedry i Kliniki Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz w trakcie specjalizacji z chorób płuc, członek PTChP i ERS

lek. Patrycja Rzepka-Wrona
Młodszy asystent, rezydent w trakcie specjalizacji z chorób płuc, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim SUM

lek. Magdalena Wyskida
Młodszy asystent, rezydent w trakcie specjalizacji z chorób płuc, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim SUM, członkini PTChP i ERS

 Galeria zdjęć

Galeria zdjęć z pierwszej konferencji "Śląska Jesień Pneumonologiczna"

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji!

/Zdjęcia dzięki uprzejmości Pani Katarzyny Barczyk/

 Podziękowania

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za liczny udział w pierwszej konferencji „Śląska Jesień Pneumonologiczna”. W przyszłym roku zapraszamy na drugą edycję konferencji, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2017 roku.

Komitet Organizacyjny konferencji „Śląska Jesień Pneumonologiczna”

Dane kontaktowe

Katedra i Klinika Pneumonologii
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 14, Katowice

Aula im. prof. Witolda Zahorskiego